Beställ Vattenanalys

Här kan Ni enkelt beställa en eller flera vattenanalyser för att kontrollera ert dricksvatten. Analyserna utförs av Eurofins Environment Sweden AB, ett helt opartiskt företag som är ett av världens största laboratoriegrupper.

När ert vattenprov är klart sänds det hem till er med en faktura på den analys ni har beställt och efter några dagar ringer vi upp och förklarar analysen.
Prislista, vattenanalyser

Alla priser inklusive moms.

Lilla Analyspaketet med Ph värde-Aggressiv kolsyra-Järn-mangan samt Hårdhet 150 kr
Dricksvatten - enskilt - kemisk undersökning enligt SOSFS 2003:17 500 kr
Dricksvatten - enskilt - mikrobiologisk undersökning enligt SOSFS 2003:17 380 kr
Tungmetaller i enskild brunn, Sb,As,Pb,Cd,Cr,Ni,Se,U 670 kr
Kontroll Ph-värde och hårdhet 60 kr

 

Radon

Analyspaket Pris
Radon Bq/l. AnalyCen Lidköping VATTEN 300 kr

Gratis efterkontroll  för våra tidigare kunder på dom värden som reningen avser. 
Vid köp av tjänst eller reningsutrustning räknas kostnaden för analysen bort.

Tänk på att ett prov alltid är ett stickprov, vatten kvaliteten kan variera under året bl a beroende på vädret och hur väl skyddad brunnen är.