Det är ert dricksvatten det handlar om

Dålig vattenkvalite är bland det vanligaste och krångligaste problem som en privat fastighetsägare har.

Oftast beror problemen på ren okunskap samt av ointresse då det står tjänligt med anmärkning på vattenanalysen.
Tjänligt med anmärkning innebär endast att man ej blir akut sjuk vid intag, men hur man mår efter några års användning är det sällan någon som tänker på.

Många dricker dagligen vatten som varken skulle få serveras på en restaurang eller säljas som livsmedel i butik
Det är oftast när sanitetsporslin , tvätt eller ljust hår blivit missfärgat som åtgärden sker.

Grävd eller borrad vattenbrunn?
Den borrade brunnen är den brunn som bäst står emot dagens luftföroreningar med tungmetaller mm och den kan oftast garantera en tillräcklig vattenmängd.

Radon i dricksvatten förekommer oftare i dricksvatten från en borrad brunn än från en grävd.

Den grävda brunnen läcker ofta in ytvatten mm som innebär att vattnet får ett sänkt Ph-värde och att förekomsten av humus ofta brukar att vara relatift högt. Detta beror ofta på att brunnsringarna läcker pga dålig tätning eller att brunnen är stensatt. Den grävda brunnen är ofta känslig vid vårflod och vid torra sommrar.

Även en borrad brunn kan läcka in ytvatten t.ex om en spricka i berget går upp till ytan eller att foderrörsdrivningen och gjutningen mellan foderrör och fast berg ej är tillräckligt utförd. Det finns en mängd olika sätt att åtgärda dåligt drickvatten men en grundregel som vi alltid använder är att börja med att lösa problemet i själva brunnen innan vi börjar att diskutera en eventuell filterinstallation.

Därför kan vi från den 1 januari 1999 teckna serviceavtal där vi återkommer med jämna intervaller för att säkerställa er att anläggningen alltid fungerar perfekt.

Hör av dig

Ring eller använd vårt kontaktformulär, så berättar vi mer!